Call Us: (000) 555 0000

IELTS/TOEFL

جدول دوره هاي خصوصی و نیمه خصوصیفشرده دوره های فشرده تضمینی

دوره های فشرده تضمینی خصوصی و نیمه خصوصی IELTS/TOEFL اسکای لرن با اساتید آمریکایی و انگلیسی زبان

دانشپذیر گرامی‌  این دوره‌ها کاملا تضمینی بوده چنانچه در دوره‌های تضمینی اسکای لرن با اساتید خارجی‌ دانشپذیر  ثبت نام کرده و تمام کلاس‌های دوره را بدون غیبت  استفاده نماید و سطح دانشپذیر در پایان دوره به سطح هدف در دوره  نرسد، اسکای لرن  همان دوره را بصورت رایگان به دانشپذیر ارائه داده دانشپذیر میتواند در همان دوره دوباره بطور رایگان شرکت نموده و تا زمانی‌ که دانشپذیر به هدف دوره دست نیابد این حق از طرف اسکای لرن برای دانشپذیر  محفوظ باقی‌ خواهد ماند. 

برای انتخاب دورههای با پیشنیاز چنانچه سطح زبان خودرا نمی‌دانید میتوانید به طور رایگان از سطح واقعی زبان انگلیسی خود آگاه شوید لطفااینجا را کلیک کنید سپس بازگردید و دوره خودرا انتخاب نمایید

توجه توجه!!

!! ظرفیت محدود !!

کلاس‌های اسکایلرن و مدت زمان رسیدن به هر سطح با اساتید انگلیسی زبان را در ادامه ملاحظه نمایید :

از سطح (۰) به  سطح A۱ = ۴۰ ساعت و یا ۹۶ جلسه  ، از سطح A۱ به A۲ =۴۰ ساعت و یا ۹۶ جلسه  خصوصی، از A۲ به B۱ = ۴۰ ساعت و یا ۹۶ جلسه  خصوصی، از B۱ به B۲ = ۵۰ ساعت و یا ۱۲۰ جلسه  خصوصی، از B۲ به C۱ = ۵۰ ساعت و یا ۱۲۰ جلسه خصوصی، و از C۱ به C۲ = ۸۰ ساعت و یا ۱۹۲ جلسه خصوصی، توجه داشت باشید که به این ساعت‌های آموزش باید ساعت‌های پیگیری و مطالعه در منزل را به این شرح داشت باشید از سطح (۰) تا A۲= ۱۸۰-۲۰۰ ساعت . از سطح (۰) تا B۱=۳۵۰-۴۰۰ ساعت. از سطح (۰) تا B۲= ۵۰۰-۶۰۰. از سطح (۰) تا C۱=۷۰۰-۸۰۰، و از سطح (۰) تا C۲=۱۰۰۰-۱۲۰۰. 

برای مدت محدودی  با پرداخت رزرو خود شما میتوانید  از ۳ جلسه کلاس S&L  بطور رایگان نیز استفاده نمائید.

(تاریخ اتمام اعتبار رزرو یکسال پس از پرداخت و یا پس از دریافت دوره درخواستی دانشپذیر  میباشد)

كد دوره
سطح
سطح پیش نیاز
اهداف دوره
روزهاي برگزاري
ساعات برگزاري
تاريخ شروع
تاريخ پايان

نوع

دوره

مجموع ساعات
استاد: آمریکایی و انگلیسی زبان
شهريه
ظرفيت
تعداد آزمون رايگان
وضعيت دوره
پرداخت رزرو  10یورو
 
FASI801P
 
Fundamental IELTS/TOEFL
(1)
 
Pre Intermediate (A1)2.5-3.0
 

ايجاد زير ساختهاي دستوري و لغوي هدف در پایان این دوره ارتقأ سطح دانشپذیر به سطح A2

(IELTS 3.5-4.0 / TOEFL IBT 13)

به انتخاب دانشجو به جز یکشنبه‌‌ها
 
به انتخاب دانشجو در هر ساعت شبانه روز
 

 

48

ساعت

پس از پرداخت

 

دانش پذیر میتواند با استفاده از یک تا ۴ جلسه در روز تاريخاتمام را خود تعیین کند

مجموع ساعات 40

1

دانشپذیر

96

جلسه

خانمها:

Sinead

Sarah

Tamara

Chelsea

Sharon

Martine

 
 

رزرو:

10یورو

تومان

شهریه:

672

یورو

 

 
دانشپذیر میتواند با یک تا 9دوست هم سطح خود کلاس را دریافت کند و زمان کلاس خودرا تا دو ساعت در هر جلسه بالا برد
 
1
 

ظرفیت

 

محدود

 

 

 
 
FASI802S
 
Fundamental TOEFL/ IELTS (1+2)
 
Pre Intermediate (A1)2.5-3.0
ايجاد زير ساختهاي دستوري و لغوي

تفهيم طبقه بندي شده مهارتهاي 4 گانه

ارتقا دستور زبان و دامنه لغات تا سطح متوسط هدف در پایان این دوره ارتقأ سطح دانشپذیر به سطح B1

(IELTS 4.5-5.0 / TOEFL IBT 57-86)

 

به انتخاب دانشجو به جز یکشنبه‌‌ها

 

 
به انتخاب دانشجو در هر ساعت شبانه روز
 

 

48

ساعت

پس از پرداخت

دانش پذیر میتواند با استفاده از یک تا ۴ جلسه در روز تاريخاتمام را خود تعیین کند
مجموع ساعات 80

1

دانشپذیر

192

جلسه

خانمها:

Sinead

Sarah

Tamara

Chelsea

Sharon

Martine

 
 

رزرو:

10یورو

شهریه: 1344

یورو

 

 

 
دانشپذیر میتواند با یک تا 9دوست هم سطح خود کلاس را دریافت کند و زمان کلاس خودرا تا دو ساعت در هر جلسه بالا برد

 

 
 
2
 
 

ظرفیت

 

محدود

 

 
PASI1861S
Pre IELTS (1)
Upper Intermediate (B1)4.5-5.0
 

آشنايي با آزمون IELTS

تقويت مهارتهاي چهارگانه با رويکرد IELTS هدف در پایان این دوره ارتقأ سطح دانشپذیر به سطح B2

(IELTS 5.5–6.5)

 
 

به انتخاب دانشجو به جز یکشنبه‌‌ها

 
به انتخاب دانشجو در هر ساعت شبانه روز
 

 

48

ساعت

پس از پرداخت

 

دانش پذیر میتواند با استفاده از یک تا ۴ جلسه در روز تاريخاتمام را خود تعیین کند

مجموع ساعات 50

1

دانشپذیر

120

جلسه

 

 
 

خانمها:

Sinead

Sarah

Tamara

Chelsea

Sharon

Martine

 

 
 
 

رزرو:

10یورو

شهریه: 840

یورو

 

 
 
 
دانشپذیر میتواند با یک تا 9دوست هم سطح خود کلاس را دریافت کند و زمان کلاس خودرا تا دو ساعت در هر جلسه بالا برد
 
 
 
2
 
 

ظرفیت

 

محدود

 

 

 
PBSI2361S
Pre IELTS (1+2)
Upper Intermediate (B1)4.5-5.0
جمع بندي دانش زبان انگليسي رفع اشکالات فردي در حوزه مهارتهاي 4 گانه هدف در پایان این دوره ارتقأ سطح دانشپذیر به سطح C1 (IELTS 7.0-7.5 )

به انتخاب دانشجو به جز یکشنبه‌‌ها

به انتخاب دانشجو در هر ساعت شبانه روز

 

48

ساعت

پس از پرداخت

 

دانش پذیر میتواند با استفاده از یک تا ۴ جلسه در روز تاريخاتمام را خود تعیین کند

مجموع ساعات 100

1

دانشپذیر

240

جلسه

خانمها:

Sinead

Sarah

Tamara

Chelsea

Sharon

Martine

 

 

رزرو:

10یورو

شهریه:

1680

یورو

 

 
دانشپذیر میتواند با یک تا 9دوست هم سطح خود کلاس را دریافت کند و زمان کلاس خودرا تا دو ساعت در هر جلسه بالا برد
 
2
 

ظرفیت

 

محدود

 

 
IESI14211S
IELTS Advanced (C1)7.0-7.5
تسلط بر محتوي آزمون
 

يادگيري تکنيک ها

شبيه سازي آزمون هدف در پایان این دوره ارتقأ سطح دانشپذیر به سطح C2

(IELTS 8.0–9.0)

به انتخاب دانشجو به جز یکشنبه‌‌ها

به انتخاب دانشجو در هر ساعت شبانه روز

 

48

ساعت

پس از پرداخت

دانش پذیر میتواند با استفاده از یک تا ۴ جلسه در روز تاريخاتمام را خود تعیین کند

مجموع ساعات 80

1

دانشپذیر

192

جلسه

خانمها:

Sinead

Sarah

Tamara

Chelsea

Sharon

Martine

 

رزرو:

10یورو

شهریه: 1344

یورو

 

 

دانشپذیر میتواند با یک تا 9دوست هم سطح خود کلاس را دریافت کند و زمان کلاس خودرا تا دو ساعت در هر جلسه بالا برد
 
4

ظرفیت

 

محدود

 
TFSP1861S
Pre TOEFL IBT(1)
Upper Intermediate (B1) TOEFL IBT 57-86
 

آشنايي با آزمون TOEFL

تقويت مهارتهاي چهارگانه با رويکرد TOEFL هدف در پایان این دوره ارتقأ سطح دانشپذیر به سطح B2

(TOEFL IBT 87-109)

 
 

به انتخاب دانشجو به جز یکشنبه‌‌ها

 
به انتخاب دانشجو در هر ساعت شبانه روز
 

 

48

ساعت

پس از پرداخت

 

 

دانش پذیر میتواند با استفاده از یک تا ۴ جلسه در روز تاريخاتمام را خود تعیین کند

مجموع ساعات 50

1

دانشپذیر

120 جلسه

 
 
 

خانمها:

Sinead

Sarah

Tamara

Chelsea

Sharon

Martine

 

 
 
 

رزرو:

10یورو

شهریه: 840

یورو

 

 
دانشپذیر میتواند با یک تا 9دوست هم سطح خود کلاس را دریافت کند و زمان کلاس خودرا تا دو ساعت در هر جلسه بالا برد
 
 
 
2
 

ظرفیت

 

محدود

 

 

 
TFSI2361S
Pre TOEFL (1+2)
Upper Intermediate (B1)TOEFL IBT 57-86
جمع بندي دانش زبان انگليسي رفع اشکالات فردي در حوزه مهارتهاي 4 گانه هدف در پایان این دوره ارتقأ سطح دانشپذیر به سطح C1(TOEFL IBT 110)
به انتخاب دانشجو به جز یکشنبه‌‌ها

 

به انتخاب دانشجو در هر ساعت شبانه روز

 

48

ساعت

پس از پرداخت

دانش پذیر میتواند با استفاده از یک تا ۴ جلسه در روز تاريخاتمام را خود تعیین کند

مجموع ساعات 100

1

دانشپذیر

240 جلسه

خانمها:

Sinead

Sarah

Tamara

Chelsea

Sharon

Martine

 

 

رزرو:

10یورو

شهریه:

1680 یورو

 

 
دانشپذیر میتواند با یک تا 9دوست هم سطح خود کلاس را دریافت کند و زمان کلاس خودرا تا دو ساعت در هر جلسه بالا برد
 
2
 

ظرفیت

 

محدود

 

 
TFS1411S
TOEFL
Advanced (C1)110
 
تسلط بر محتوي آزمون
 
يادگيري تکنيک ها شبيه سازي آزمون هدف در پایان این دوره ارتقأ سطح دانشپذیر به سطح C2 TOEFL IBT 120 Reading 29

به انتخاب دانشجو به جز یکشنبه‌‌ها

به انتخاب دانشجو در هر ساعت شبانه روز

48

ساعت

پس از پرداخت

دانش پذیر میتواند با استفاده از یک تا ۴ جلسه در روز تاريخاتمام را خود تعیین کند

مجموع ساعات 80

1

دانشپذیر

192 جلسه

خانمها:

Sinead

Sarah

Tamara

Chelsea

Sharon

Martine

 

 

رزرو:

10یورو

شهریه: 1344

یورو

 

 

دانشپذیر میتواند با یک تا 9دوست هم سطح خود کلاس را دریافت کند و زمان کلاس خودرا تا دو ساعت در هر جلسه بالا برد
 
 
4
 

ظرفیت

 

محدود

 

 

دانشپذیر گرامی‌ این دوره‌ها کاملا تضمینی بوده چنانچه در دوره‌های تضمینی اسکای لرن با اساتید خارجی‌ دانشپذیر ثبت نام کرده و تمام کلاس‌های دوره را بدون غیبت استفاده نماید و سطح دانشپذیر در پایان دوره به سطح هدف در دوره نرسد، اسکای لرن همان دوره را بصورت رایگان به دانشپذیر ارائه داده دانشپذیر میتواند در همان دوره دوباره بطور رایگان شرکت نموده و تا زمانی‌ که دانشپذیر به هدف دوره دست نیابد این حق از طرف اسکای لرن برای دانشپذیر محفوظ باقی‌ خواهد ماند.

مبلغ دوره‌های جدول بالا در ۲ مرحله به این شرح پرداخت میشود:

۱: رزرو دوره مبلغ 10یورو

۲:شهریه که آخرین مهلت پرداخت آن ۳ روز کاری قبل از تاریخ شروع دوره میباشد.

شرایط اودت دادن رزرو پرداخت شده و شهریه دانشپذیر به او:

چنانچه به هر دلیلی‌ اسکایلرن دوره ثبت‌نام شده از طرف دانشپذیر را ارائه ننماید مبلغ  10یورو رزرو  و شهریه پرداخت شده توسط دانشپذیر را به دانشپذیر تمام و کامل باز خواهد گرداند.

شرایط کنسل کردن دوره از طرف دانشپذیر:

دانشپذیر به هر دلیلی‌ قادر به شروع دوره و یا پرداخت مبلغ شهریه دوره نباشد و یا انجام نداده باشد مبلغ رزرو دوره به دانشپذیر باز گردانیده نخواهد شد.

مبلغ شهریه تنها در شرأیط از دست دادن نزدیکان درجه یک دانشپذیر و یا ابتلا گشتن دانشپذیر به بیماریهای سخت علاج قابل عودت به دانشپذیر میباشد.

با درج ایمیل خود از آخرین اخبار اسکایلرن و تخفیفهای آن‌ با خبر شوید